Yleinen

Huolestunut äitiyslomasta (2)

Huolestunut äitiyslomasta (2)

Er Sigorta Talous- ja hallintoasioiden asiantuntija Hatice Tokgöz Synnytyksen jälkeinen loma, maitopäivä, ilmainen loma syntymän jälkeen, kuten äiti on hyvin utelias äitinsä kysymyksissä jakaa edelleen vastauksia kanssanne.

: 1. Jatkako palkanmaksua äiti äitiyslomalla? Jos kyllä, maksaako työnantaja vai sosiaaliturvalaitos?
Hatice Tokgöz: Työlain mukaan työntekijälle ei ole velvollisuutta maksaa äitiysloman aikana. Tämän ajanjakson maksu peritään SSK: lta äitiysloman päättyessä. Voit kuitenkin jatkaa maksamista säännöllisesti tänä aikana, jotta sinusta ei tule työpaikkasi uhria, ja voit sitten maksaa SSK: n työpaikallesi, jos saat syntymäkorvausta. Itse asiassa monet työpaikan työntekijät voivat jättää tämän maksun lahjaksi SSK: lle. Tällaiset tilanteet eivät tietenkään ole täysin pakollisia, mutta ovat täysin riippuvaisia ​​työnantajan aloitteesta. Jos saat maksun maakunnan vakuutusosastolta, sinun on valmisteltava seuraavat asiakirjat;

a- Vieraile paperissa, jonka päivämäärä on synnytyksestä. Tästä päivästä lukien viimeisen vuoden 120 palkkionmaksupäivän lukumäärä ja palkkion piiriin kuuluvat tulot on kirjoitettava erikseen.
b- Vieraile paperilla, jonka päivämäärä on synnytyksen jälkeinen. Tästä päivästä lukien viimeisen vuoden 120 palkkionmaksupäivän lukumäärä ja palkkion piiriin kuuluvat tulot on kirjoitettava erikseen.
c- Vieraile paperissa 57. päivänä syntymän jälkeen. Tästä päivästä lukien viimeisen vuoden 120 palkkionmaksupäivän lukumäärä ja palkkion piiriin kuuluvat tulot on kirjoitettava erikseen.
d- Alkuperäinen syntymätodistus.
e Rahapaperi synnytystä ja synnytystä varten. Tämä on asiakirja, joka annettiin äitiyslomalla.
f- Avioliiton jäljennös.
g- Palkanlaskentakopio viimeisen 4 kuukauden ajalta.

: Voinko saada muuta syntymäapua kuin palkanmaksua?
Hatice Tokgöz: Äitiysvakuutuksessa saatavat etuudet ovat seuraavat;

A) Raskaustutkimus suoritetaan ja tarvittava terveydenhuolto tarjotaan.

B) Tarvittavat terveyshyödyt saadaan syntymän yhteydessä:

Syntymäetuuksella tarkoitetaan vakuutetun naisen tai vakuutetun miehen vakuuttamatonta vaimoa; lääkkeiden ja terveydenhuollon tarvikkeiden toimittaminen tarvittavan lääketieteellisen avun kanssa synnytyksen aikana tai sen jälkeen.
Tapauksissa, joissa synnytysapua ei voida antaa tarkalleen terveyslaitoksissa, joista ilmoitetaan viranomaisen allekirjoittamassa sopimuksessa tai pöytäkirjassa tai 123 artiklan nojalla, tämän avun sijaan laitoksen on tarjottava kiinteää rahatukea tariffin mukaisesti, jonka työ- ja sosiaaliturvaministeriö hyväksyy.

Jos syntyy useampi kuin yksi lapsi, kiinteää syntymäkorvausta lisätään jokaisella lapsella yhdellä kertaa lasten lukumäärään verrattuna.

Syntymäetuuden saamiseksi; toimitus on ilmoitettava viranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa.

Tämän julistaminen; lääkäriltä tai kätilöltä otettava syntymätodistus tai oikeaksi todistettu jäljennös näytteestä.

C) Imetyskorvaus maksetaan.

Imetysapu; Syntyneen lapsen ruokintaan syntymän jälkeiseksi rahaksi vakuutetun naisen tai vakuutetun miehen vakuuttamattoman vaimon taikka naisen tai miehen vakuuttamattoman vaimon takia, joka saa laitokselta tuloja oman työnsä vuoksi tai saa kuukausipalkkaa. Tätä apua annetaan, jos lapsi syntyy elossa. Jos syntyy enemmän kuin yksi lapsi, etuus kasvaa yhdellä kertaa lasten lukumäärään verrattuna.

D) Vakuutetulle naiselle maksetaan hänen syntymäänsä edeltävistä ja sen jälkeisistä päivistä.

Kun kyseessä on vakuutettu nainen, jonka äitiysvakuutusmaksu on maksettu vähintään 120 päivää vuodessa ennen syntymää, kahdeksan viikon ajan ennen syntymää ja sen jälkeen, monen raskauden tapauksessa kaksi viikkoa kahdeksan viikon ajan ennen syntymää, väliaikainen väliaikainen työkyvyttömyys jokaisesta päivästä korvaus myönnetään. Jos työskennellään kolme viikkoa ennen synnytystä vakuutetun naisen pyynnöstä ja lääkärin hyväksynnällä, työjaksot lisätään vakuutetun naisen synnytyksen jälkeisiin jaksoihin.

: Onko isällä ja isällä myös sosiaalisia oikeuksia?
Hatice Tokgöz: Kuten tiedetään, synnyttävät vakuutetut ovat maksaneet äitiyslomaa yhteensä 16 viikkoa, kahdeksan viikkoa ennen syntymää ja kahdeksan viikkoa syntymän jälkeen. Lakisääntöjen puitteissa vakuutetulle ei kuitenkaan voida antaa äitiyslomaa heidän puolisonsa syntymisen vuoksi. Tällöin työnantaja päättää siitä, sallitaanko se vai ei.

: Kuinka kauan maitolupa on voimassa? Kuinka äidin on käytettävä tätä aikaa?
Hatice Tokgöz: "Maitovapaa" annetaan puolitoista tuntia päivässä ajanjaksolla, joka alkaa syntymästä ja jatkuu yhden vuoden ikään asti. Ne lasketaan päivittäiseksi työajaksi, eikä niitä voida vähentää palkasta. Kun tarkastellaan maidolupien yleisiä hakemuksia työpaikoilla, on tarkoituksenmukaisempaa yhdistää nämä ajanjaksot viikoittain ja täydentää ne päivässä, jotta niitä voidaan soveltaa. Tämän avulla voit käyttää palkallista lomaa kerran viikossa. Tämä maitovapaapäivä on määritettävä ja ilmoitettava työpaikalle, jotta työpaikasta ei poistu vaikeassa tilanteessa. Erityisesti tunnipalkkaisilla työpaikoilla on tärkeää ilmoittaa nämä ajanjaksot palkkalaskelmien muodossa. Äideille, jotka asuvat lähellä työpaikkaansa eivätkä käytä palvelua, on tarkoituksenmukaisempaa käyttää maitovapaa sulkemis- ja poistumisaikoina.

: Onko työnantajalla oikeus olla synnyttämättä tai maitovapaata?
Hatice Tokgöz: Työlaki salli myös naispuolisen työntekijän käyttää maitovapaa puolitoista tuntia päivässä, kunnes hänen lapsensa täyttää yhden vuoden ikään syntymän jälkeen.

Tuntien lukumäärä ja päivittäisen loman tunnit puolitoista tuntia riippuvat naispuolisen työntekijän mieluummasta. Työnantaja ei puutu asiaan. Naispuolinen työntekijä on velvollinen määrittelemään ja ilmoittamaan työnantajalle, kuinka hän aikoo käyttää puolitoisen tunnin päivämaitovapaa vuodessa. Työnantajan on käytettävä naispuolisen työntekijän määrittelemää maitolupaa.

: Voiko vapaata lomaa käyttää lain ulkopuolella? Jos kyllä, kuinka kauan?
Hatice Tokgöz: Henkilö voi saada ilmaisen loman enintään kuudeksi kuukaudeksi äitiysloman jälkeen.

: Onko työnantajalla oikeus kieltää palkaton loma ja irtisanominen?
Hatice Tokgöz: Lakisääteisen asetuksen mukaan ücretsiz ilmaiseksi enintään kuudeksi kuukaudeksi… kesin. Ei sanottu, että se voitaisiin antaa työnantajan harkinnan mukaan. Naispuolinen työntekijä voi käyttää palkatonta lomaa enintään 6 kuukautta (mukaan lukien 6 kuukautta) synnytyksen jälkeen.
Naispuolisen työntekijän on ilmoitettava kirjallisesti työnantajalle haluavansa käyttää tätä lupaa.

74 ARTIKLA - On välttämätöntä, että naispuoliset työntekijät eivät ole työskennelleet yhteensä kuusitoista viikkoa, kahdeksan viikkoa ennen syntymää ja kahdeksan viikkoa syntymän jälkeen.

25 ARTIKLA - Työnantaja voi irtisanoa työsopimuksen ennen toimikauden päättymistä tai odottamatta ilmoittautumisaikaa seuraavissa tapauksissa riippumatta siitä, onko termi määritelty:

a) työntekijän oikeus irtisanoa työsopimus ilman ennakkoilmoitusta työnantajalle sairauden, onnettomuuden, syntymän ja raskauden sattuessa, lukuun ottamatta alakohdassa lueteltuja syitä; se syntyy sen jälkeen, kun kuuden viikon ajanjakso ylittää 17 artiklassa tarkoitetut ilmoitusajat työntekijän työpaikan työajan mukaan. Syntymä- ja raskaustapauksissa tämä ajanjakso alkaa 74 artiklassa tarkoitetun ajanjakson lopussa. Työntekijä ei kuitenkaan maksa niistä ajanjaksoista, joina hän ei voi mennä töihin työsopimuksen keskeyttämisen vuoksi.

74 artikla on pakollinen. Äitiysloman käyttövelvollisuus.